Експертна підтримка прийняття рішень при визначенні пріоритетів розвитку озброєння та військової техніки

Автор(и)

  • І. В. Борохвостов Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0001-6341-9042
  • І. В. Павловський Міністерство оборони України
  • В. В. Циганок Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України
  • О. В. Андрійчук Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України

DOI:

https://doi.org/10.34169/2414-0651.2017.4(16).3-10

Ключові слова:

weapons theory, medium-term programs, development of arms, weapons programs

Анотація

Проведено аналіз існуючої методики комплексного врахування експертних та параметричних оцінок під час визначення пріоритетів розвитку озброєння та військової техніки та оснащення ними Збройних Сил України. Висвітлені недоліки її практичної реалізації та визначені напрями удосконалення. Для експертної складової зазначеної методики розроблено нове дерево ієрархій, обґрунтовані нові критерії при проведенні експертного оцінювання та склад рівнів ієрархії для підтримки процесу визначення пріоритетів при обґрунтуванні програм озброєння. Розроблена послідовність визначення пріоритетів розвитку озброєння та військової техніки під час експертного оцінювання. Визначено шляхи врахування динамічності процесу реалізації програми озброєння під час встановлення пріоритетів розвитку озброєння та військової техніки.

Біографія автора

І. В. Борохвостов, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

кандидат технічних наук

старший науковий співробітник

Посилання

1. Чепков, І. Б., Ланецкий, Б. М., Леонтьєв, О. Б., Лук’янчук, В. В. (2014) "Методичний підхід до обґрунтування раціонального співвідношення обсягів розробки, закупівлі та ремонту озброєння й військової техніки", Озброєння та військова техніка, № 3(3). С. 9–14. DOI: https://doi.org/10.34169/2414-0651.2014.3(3).9-14.
2. Циганок, В. В., Каденко, С. В., Качанов, П. Т., Андрійчук, О. В., Роїк, П. Д. (2015) "Інструментарій підтримки прийняття рішень як засіб стратегічного планування", Озброєння та військова техніка. № 3(7). С. 59–66. DOI: https://doi.org/10.34169/2414-0651.2015.3(7).59-66.
3. Борохвостов, І. В., Русевич, А. О. (2013) "Методика визначення пріоритетів розвитку ОВТ експертним шляхом", Зб. наук. праць ЦНДІ ОВТ ЗСУ, № 1(48). С. 184–194.
4. Русевич, А. О. (2014) "Науково-методичне забезпечення формування пріоритетів розвитку озброєння та військової техніки", Системи озброєння та військова техніка, № 1(37). С. 217–221.
5. Борохвостов, І. В., Русевич, А. О. (2012) "Параметричний підхід до визначення пріоритетів розвитку ОВТ // Зб. наук. праць ЦНДІ ОВТ ЗСУ, № 23. С. 156–166.
6. Борохвостов, І. В., Русевич, А. О. (2014) "Визначення пріоритетів розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ на середньострокову перспективу", Зб. наук. праць ЦНДІ ОВТ ЗСУ, № 2(53). С. 83–93.
7. Смірнов, В. О., Борохвостов, І. В. (2003) "Методичні аспекти визначення внеску видів і родів військ у вирішення завдань угруповань Збройних Сил", Зб. наук. праць ЦНДІ ОВТ ЗСУ, № 12. С. 22–28.
8. Саати, Т., Кернс, К. Аналитическое планирование. Организация систем. М.: Радио и связь, 1991. 224 с.
9. Янкевич, В. Ф., Коцюбинская, Г. Ф. Метод анализа иерархий: модификация системы экспертных оценок и их математической обработки // УС и М. 1996. № 1/2. С. 85–91.
10. Самохвалов, Ю. А. Совершенствование метода анализа иерархий как методологической основы систем поддержки принятия решения // УС и М. 1996. № 1/2. С. 91–96.
11. Миллер, Дж. Магическое число семь плюс или минус два. О некоторых пределах нашей способности перерабатывать информацию // Миллер Дж. Инженерная психология. М. : Прогресс, 1964. С. 192–225.
12. Борохвостов, І. В. (2016) "Удосконалення комплексної методики визначення пріоритетів розвитку озброєння та військової техніки і оснащення ними Збройних Сил України", Зб. наук. праць ЦНДІ ОВТ ЗС України, № 2(61). С. 62–78.
13. Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм : постанова Кабінету Міністрів України № 106. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/106-2007-п.

Downloads

Опубліковано

28.09.2017

Як цитувати

Борохвостов, І. В., Павловський, І. В., Циганок, В. В. і Андрійчук, О. В. (2017) «Експертна підтримка прийняття рішень при визначенні пріоритетів розвитку озброєння та військової техніки», Озброєння та військова техніка. Kiiv, Ukraine, 16(4), с. 3–10. doi: 10.34169/2414-0651.2017.4(16).3-10.

Номер

Розділ

ВОЄННО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>