Про журнал

Засновник і видавець: Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

ISSN (online) 2663-5550

ISSN (print) 2414-0651

Журнал заснований: у 2014 році.

Журнал зареєстровано: в Державній реєстраційній службі України (КВ № 20209-100009 Р).

Журнал видається: українською, англійською та російською мовами.

Журнал виходить: 4 рази на рік (щоквартально).

Наукове фахове видання України: в галузі "технічні науки" з 2014 року (історія).

   


 

Журнал видається з метою вирішення таких завдань:

публікації наукових статей з питань воєнно-технічної політики Збройних Сил України;

публікації оригінальних наукових статей, які присвячено проблемам військово-технічної галузі;

відображення результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

формування наукової складової середовища Інституту, пропаганда наукових шкіл та основних досягнень військово-технічної науки;

організації відкритої наукової полеміки, яка забезпечує підвищення якості дисертаційних досліджень, ефективності експертизи наукових робіт;

проведення на сторінках журналу дискусій з актуальних проблем розвитку озброєння та військової техніки;

виявлення наукового потенціалу для впровадження передових досягнень науки в розвиток обороноздатності України;

публікації критичних статей, бібліографічних оглядів та рецензій;

забезпечення гласності й відкритості у відображенні наукової проблематики дослідницьких колективів.


 

Публікація статей у журналі безкоштовна.

Автор отримує авторський екземпляр журналу безкоштовно.


 

Політика відкритого доступу.

Журнал «Озброєння та військова техніка» дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу.

Ліцензійна політика сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.

Журнал «Озброєння та військова техніка» працює за ліцензією Creative Commons Attribution  International CC-BY. Це дозволяє читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі. Автори видають ексклюзивну ліцензію на публікацію, за якою вони можуть повторно використовувати свої документи у своїй майбутній друкованій роботі, не вимагаючи попереднього дозволу від видавця журналу.


Довгострокове збереження

Ми піклуємося про довгострокове збереження кожного документа, опублікованого через рішення для архівування CLOCKSS .

Усі документи та дані, розміщені в журналі, архівуються і можуть бути надані безкоштовно, якщо журнал припинить свою діяльність.

 


Неприбутковий

Журналом керує науково-дослідна установа, і її діяльність є неприбутковою, створеною дослідниками для дослідників. Ми намагаємося боротися з приватизацією випуску досліджень і обурливою вигодою з наукових спільнот.


Індексується

 


Партнери