Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Оригінальні рукописи приймаються до друку, які не надсилалися в інші видання і не були опубліковані раніше в інших виданнях. Визначаються відносини між авторами та редакційними колегіями Етичні правила Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України. Редакційна колегія наукового видання інституту проводить незалежну експертну оцінку рукописів, поданих для публікації. До перегляду залучені експерти, які не є членами редакційних колегій. Огляд проводиться в анонімній формі для авторів, а також для рецензентів (подвійне сліпе рецензування). Період розгляду - не більше 6-8 тижнів.

Рукописи повинні бути підготовлені відповідно до вимог для нашого журналу.

Положення про конфіденційність

Імена та адреси електронної пошти, введені на сайті цього журналу, будуть використані виключно для цілей, визначених цим журналом, і не будуть використані для будь-яких інших цілей або надані третім особам і організаціям.