Анатолій Войткович ДЕРЕПА


доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Експерт з питань: гідроакустики, гідрографії, навігація морських об’єктівШановні читачі!

Науково-технічний журнал «Озброєння та військова техніка» розпочав видаватися у 2014 році фактично як правонаступник журналу «Артиллерийское и стрелковое вооружение».
Рішенням науково-технічної ради Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України й керівника проекту головним редактором журналу призначено – доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Дерепу Анатолія Войтковича.
Розпочинаючи свою діяльність на цієї посаді, вважаю за доцільне повідомити Вас про спадкоємність редакційної політики видання. У журналі, як і раніше, будуть публікуватися матеріали інноваційного характеру воєнно-технічної спрямованості.
Редакційна колегія розраховує на висвітлення широкого кола досліджуваних проблем, теоретичних та практичних питань з військово-технічної галузі.
Як головний редактор вважаю за доцільне йти шляхом подання матеріалів робіт з дослідження актуальних напрямів воєнно-технічної політики, озброєння і військової техніки видів та родів військ Збройних Сил, інших військових формувань.
Запрошуємо до плідної співпраці фахівців зазначеного профілю зі складу міністерств та відомств, оборонно-промислового комплексу України та інших дружніх держав.
При цьому нагадуємо, що офіційні мови видання українська, англійська та російська.
Побажаємо нам всім плідної роботи на сторінках видання.