Озброєння та військова техніка https://journal.cndiovt.com.ua/ <p>науково-технічний журнал</p> Central Scientific Research Institute of Armaments and Military Equipment of Armed Forces of Ukraine uk-UA Озброєння та військова техніка 2414-0651 Повний життєвий цикл озброєння та військової техніки у якості критеріальної ознаки програмно-цільового планування їх розвитку https://journal.cndiovt.com.ua/article/view/435 <p>Розглянуті основні управлінські проблеми, що виникають в процесі реалізації цільових програм розвитку озброєння та військової техніки, запропоновані нові підходи до забезпечення оптимального управління ними в структурі повного життєвого циклу відповідних виробів військового призначення.</p> В. Є. Сіренко Є. Я. Демченко Авторське право (c) 2019 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-06-25 2019-06-25 22 2 3 15 10.34169/2414-0651.2019.2(22).3-15