https://journal.cndiovt.com.ua/issue/feed Озброєння та військова техніка 2019-07-15T16:12:09+03:00 Serhii Lapytskyi s.lapytskyi@gmail.com Open Journal Systems <p>науково-технічний журнал</p> https://journal.cndiovt.com.ua/article/view/435 Повний життєвий цикл озброєння та військової техніки у якості критеріальної ознаки програмно-цільового планування їх розвитку 2019-07-15T16:12:09+03:00 В. Є. Сіренко vysirenko@ukr.net Є. Я. Демченко 19ydemchenko@gmail.com <p>Розглянуті основні управлінські проблеми, що виникають в процесі реалізації цільових програм розвитку озброєння та військової техніки, запропоновані нові підходи до забезпечення оптимального управління ними в структурі повного життєвого циклу відповідних виробів військового призначення.</p> 2019-06-25T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2019