Загальні тенденції розвитку засобів радіоелектронної боротьби

  • А. О. Попов Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-8560-617X
  • В. В. Твердохлібов Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-6802-9796
Ключові слова: аспекти розвитку радіоелектронної боротьби, тенденції і напрямки розвитку засобів радіоелектронної боротьби

Анотація

Сформульовано основні аспекти загальної проблеми розвитку радіоелектронної боротьби. Розглянуто загальні тенденції та напрямки розвитку вітчизняних і закордонних засобів радіоелектронної боротьби, врахування яких може вирішити проблеми, які визначено.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Метрики

Завантаження метрик ...

Біографії авторів

А. О. Попов, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

кандидат технічних наук

 

 

В. В. Твердохлібов, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

кандидат технічних наук

 

 

Посилання

Balakhov N. H. Razvytye form y sposobov vedenyya voennykh deystvyy v nachale KhKhI veka // Zarubezhnoe voennoe obozrenye. – 2003. – № 4. – S. 33—42. 10 4/2014

Popov A. O., Remeslo V. Ya. Zahal’ni tendentsiyi rozvytku radioelektronnoyi borot’by za dosvidom lokal’nykh viyn i zbroynykh konfliktiv suchasnosti // Trudy Akademiyi. – 2003. – № 43. – S. 314—316.

Perunov Yu. M., Lyubyn M. D. Radyoelektronnaya bor’ba: ystorycheskyy aspekt// Voennaya mysl’. – 2012. – № 12. – S. 58—74.

Yampol’skyy L. S. Obobshchennyy analyz prymenenyya sredstv vozdushnoho napadenyya OVS NATO pry provedenyy voennoy operatsyy v Yuhoslavyy «Reshytel’naya syla» y v druhykh lokal’nykh voynakh v 90-kh hodakh. – Ul’yanovsk: UlHTU, 2000. – 80 s.

Balybyn V. A., Baturyn Yu. O., Hulydov A. A. O sovershenstvovanyy systemy vooruzhenyya radyoelektronnoy bor’by // Voennaya mysl’. – 2013. – № 11. – S. 14—20.

Chepkov I. B., Nor P. I. Zahal’ni tendentsiyi rozvytku ozbroyennya ta viys’kovoyi tekhniky // Ozbroyennya ta viys’kova tekhnika. – 2014. – № 1(1). – S. 4—13. DOI: https://doi.org/10.34169/2414-0651.2014.1(1).4-13.

Popov A. O., Remeslo V. Ya. Osoblyvosti vedennya radioelektronnoyi borot’by v spetsial’nykh operatsiyakh // Trudy Akademiyi. – 2005. – № 58. – S. 136—142.

Mironenko P. O., Mel’nyk S. S., Popov A. O., Poryvay V. O. Rekomendatsiyi shchodo pidvyshchennya efektyvnosti zakhystu uhrupovan’ viys’k i ob”yektiv vid urazhennya systemamy vysokotochnoyi zbroyi v operatsiyi OSShR // Trudy Akademiyi. – 2006. – № 70. – S. 18—25.

Systemy upravlenyya, svyazy y radyoelektronnoy bor’by// Oruzhye y tekhnolohyy Rossyy, Entsyklopedyya, XXI vek, t. XIII. – 2006. – 695 s.

Electronic Warfare Handbook. The Shephard Press Ltd, 2008. – 120 p.

Luchuk E. V., Mironenko P. O., Popov A. O., Smol’kov O. Yu. Otsinka efektyvnosti zastosuvannya syl i zasobiv radioelektronnoyi borot’by sukhoputnykh viys’k v operatsiyakh shlyakhom statystychnoho modelyuvannya // Viys’kovo-tekhnichnyy zbirnyk akademiyi SV. – 2013. – № 1(8). – S. 57—63.

Kuz’menko T. P., Popov A. O., Tverdokhlibov V. V. Otsinka tekhnichnoho rivnya suchasnykh zrazkiv OVT radioelektronnoyi borot’by sukhoputnykh viys’k ZS RF // Zb. nauk. prats’ TsNDI OVT ZS Ukrayiny. – 2013. – № 4(51). – S. 144—160.

Mykhaylov O. V., Popov A. O., Poryvay V. O. ta inshi. Systemy upravlinnya sylamy i zasobamy ZS inozemnykh derzhav. Ch.I. Systemy upravlinnya sylamy (viys’kamy) ZS inozemnykh derzhav. – K.: NAOU, 2002. – 384 s.

Mironenko P.O., Popov A.O., Smol’kov O.Yu. Analiz suchasnoho stanu rozvytku ozbroyennya ta viys’kovoyi tekhniky radioelektronnoyi borot’by z zasobamy povitryanoho napadu ZS RF // Trudy Universytetu. – 2014. – № 1(122). – S. 135—144.

Broad Agency Announcement «The Communication Under Extreme RF Spectrum Conditions» // DARPA Strategic Technologies Office. DARPABAA 10-74, 2010. – 80 p.

Ofitsiynyy sayt DP «NDI kompleksnoyi avtomatyzatsiyi»: Available at: http://www.niika.com.ua.

Ofitsiynyy sayt KhK «Topaz»: Available at: http://www.topaz.com.ua.

Ofitsiynyy sayt VAT «Kontsern «Sozvezdye»: Available at: http://www.sozvezdie.ru.

Ofitsiynyy sayt DP «NDI Kvant»: Available at: http://www.kvant.com.ua.

Ofitsiynyy sayt kontsernu «Radioelektronni tekhnolohiyi»: Available at: http://www.rostec.ru.

Ofitsiynyy sayt VAT «Radioniks»: Available at: http://www.radionix.com.ua.

Опубліковано
2014-12-23
Як цитувати
Попов, А. О. і Твердохлібов, В. В. (2014), «Загальні тенденції розвитку засобів радіоелектронної боротьби», Озброєння та військова техніка, No. 4(4), с. 4-11. DOI: https://doi.org/10.34169/2414-0651.2014.4(4).4-11.
Розділ
ВОЄННО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА