Імплементація міжнародних норм у сфері інтелектуальної власності в національну практику в контексті підвищення ефективності інституційного середовища

Автор(и)

  • В. О. Комаров Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-4929-4527
  • Т. Ю. Куровська Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0001-5588-6839
  • М. П. Яременко Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0003-3000-7345

DOI:

https://doi.org/10.34169/2414-0651.2018.3(19).52-58

Ключові слова:

державне регулювання, інтелектуальна власність, міжнародні угоди, інституційне середовище, імплементація

Анотація

Розглянуто систему нормативно-правового забезпечення охорони та захисту прав у сфері інтелектуальної власності на міжнародному рівні, охарактеризовано міжнародний інституційний контекст охорони та захисту прав інтелектуальної власності, а також розглянуто інституційне забезпечення державного регулювання у сфері інтелектуальної власності на національному рівні. Проаналізовано особливості міжнародних угод та конвенцій у сфері функціонування інтелектуальної власності в глобальному контексті, досліджено участь у них України. На підставі наведених положень сформовано висновки щодо сучасного стану інституційного середовища інтелектуальної власності в Україні, обґрунтовано необхідність гармонізації українського законодавства у сфері інтелектуальної власності з міжнародними нормами та стандартами. Подано пропозиції щодо вдосконалення процесу імплементації міжнародних стандартів у сфері інтелектуальної власності у вітчизняну практику.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

В. О. Комаров, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

начальник науково-дослідного відділу патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської діяльності у Збройних Силах України

Т. Ю. Куровська, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

старший науковий співробітник

М. П. Яременко, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

науковий співробітник

Посилання

1. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. Вид. 2-ге, перероб. і доп. К. : Центр навчальної літератури, 2006. 278 с.
2. Базилевич В. Д., Ільїн В. В. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку : моногр. К. : Знання, 2008. 687 c.
3. Потєхіна В. Інтелектуальна власність : навч. посіб. К. : Центр навчальної літератури, 2008. 414 с.
4. Коссак В. М., Якубівський І. Є. Право інтелектуальної власності : підручник для студентів ВНЗ. К. : Істина, 2007. 206 с.
5. Статут Державного підприємства «Український інститут промислової власності». Режим доступу: http://www.ukrpatent.org/ua/statut.html.
6. Положення про Державну службу інтелектуальної власності // Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України. Режим доступу: http://sips.gov.ua/ua/polozhennia References.
7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 р. № 402-р “Про схвалення Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні // Офіційний веб-портал Мінекономрозвитку. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/shov/90-2018-n.
8. Постанова КМУ від 7 лютого 2018 р. № 90 “Про утворення Ради з питань інтелектуальної власності” // Офіційний веб-портал Мінекономрозвитку. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/shov/90-2018-n.

Опубліковано

2018-09-25

Як цитувати

Комаров, В. О., Куровська, Т. Ю. і Яременко, М. П. (2018) «Імплементація міжнародних норм у сфері інтелектуальної власності в національну практику в контексті підвищення ефективності інституційного середовища», Озброєння та військова техніка, 19(3), с. 52-58. doi: 10.34169/2414-0651.2018.3(19).52-58.

Номер

Розділ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ