Воєнно-технічна політика України: проблеми формування та реалізації в умовах кризових явищ та ресурсних обмежень

  • І. В. Павловський Міністерство оборони України
  • І. Б. Чепков Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-4294-4152
  • В. В. Зубарєв Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-4998-726X
  • В. О. Смірнов Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-5750-0407
  • О. О. Свергунов Національний інститут стратегічних досліджень
Ключові слова: проблемні питання; формування та реалізації; воєнно-технічної політики; України в сучасних умовах; кризових явищ та ресурсних обмежень

Анотація

Проаналізовані проблемні питання формування та реалізації воєнно-технічної політики України в сучасних умовах кризових явищ та ресурсних обмежень. Визначені шляхи удосконалення воєннотехнічної політики держави для реалізації цілей та завдань оборонної реформи в Україні, а також забезпечення розвитку оборонно-промислового комплексу з урахуванням не тільки воєнної політики, а й державної промислової, наукової, інвестиційної та інноваційної політики. Запропоновані заходи щодо удосконалення законодавчої бази з реалізації проектів розробок та організації виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки в рамках воєнно-технічної політики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Метрики

Завантаження метрик ...

Біографії авторів

І. Б. Чепков, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

доктор технічних наук, професор

В. В. Зубарєв, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

доктор технічних наук, професор

В. О. Смірнов, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

О. О. Свергунов, Національний інститут стратегічних досліджень

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України : введена в дію Указом Президента України від 14 березня 2016 року № 92/2016. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/92/2016.

Стратегічний оборонний бюлетень України введений в дію Указом Президента України від 6 червня 2016 р. № 240/2016. URL: http://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137.

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року»: указ Президента України від 22 березня 2017 року № 73/2017. URL: http://www.president.gov.ua/documents/732017-21498.

Державна програма розвитку ОВТ визначила цілі та стратегію переозброєння // Defence-ua. 16.11.2016. URL: https://defence-ua.com/index.php/statti/1927-derzhavna-prohrama-rozvytku-ovt-vyznachyla-tsili-tastratehiyu-pereozbroyennya.

Про схвалення Концепції Державної цільової програми реформування та розвитку ОПК на період до 2020 року : розпорядження КМУ від 20 січня 2016 р. № 19-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/19-2016-%D1%80.

Уряд затвердив Державну цільову програму реформування та розвитку ОПК України 2021. КМУ. 24.05.2017. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=250010686.

В Египет прибыла головная НАПЛ класса «Тип-209/1400» // ЦАМТО. 21.04.2017. URL: http://www.armstrade.org/includes/periodics/mainnews/2017/0421/093740634/detail.shtml.

Мясников В. Австралия строит подводный флот // НВО. 02.02.2015. URL: http://nvo.ng.ru/armament/2015-02-06/4_australia.html.

Минобороны Бельгии объявило тендер на закупку новых истребителей // ЦАМТО. 20.03.2017. URL: http://www.armstrade.org/includes/periodics/mainnews/2017/0320/090940058/detail.shtml.

Рябець О. М., Борохвостов В. К. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки: основні підсумки та завдання на майбутнє // Ukrainian Military Pages. 24.03.2017. URL: http://www.ukrmilitary.com/2017/03/ovt.html.

Бегма В. М., Свергунов О. О. Військово-технічна та оборонно-промислова політика України в сучасних умовах : аналіт. доп. / упоряд. В. М. Маркелов. К. : НІСД, 2013. 112 с.

Державна програма розвитку ОВТ визначила цілі та стратегію переозброєння // Defence-ua. 16.11.2016. URL: https://defence-ua.com/index.php/statti/1927-derzhavna-prohrama-rozvytku-ovt-vyznachyla-tsili-tastratehiyu-pereozbroyennya.

Згурець С. У питанні озброєнь ми маємо допомогти собі самі // Тиждень. 06.04.2017. URL: http://tyzhden.ua/Society/189414.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2017 року «Про основні показники ДОЗ на 2017 рік та 2018, 2019 роки : указ Президента України від 13 лютого 2017 р. № 31/2017. URL: http://www.president.gov.ua/documents/312017-21278.

РНБО доручила уряду відкоригувати «Державну цільову оборонну програму» // Radiosvoboda.27.01.2017. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news/28263655.html.

Програма розвитку оборонного комплексу України: мільярдні інвестиції та нові види озброєнь // Ukr.media. 08.02.2017. URL: https://ukr.media/politics/292313/.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про заходи з розвитку ОПК України» : указ Президента України від 13 лютого 2017 р. № 31/2017. URL: http://www.president.gov.ua/documents/3232016-20357.

Теорія озброєння. Науково-технічні проблеми та завдання. Т. 4. Воєнно-технічна політика провідних країн світу : моногр. / І. Б. Чепков, В. В. Зубарєв, О. О. Свергунов, В. О. Смірнов [та ін.]. К. : ВД Бураго, 2016. 388 с.

Опубліковано
2017-09-26
Як цитувати
Павловський, І. В., Чепков, І. Б., Зубарєв, В. В., Смірнов, В. О. і Свергунов, О. О. (2017), «Воєнно-технічна політика України: проблеми формування та реалізації в умовах кризових явищ та ресурсних обмежень», Озброєння та військова техніка, No. 3(15), с. 3-7. DOI: https://doi.org/10.34169/2414-0651.2017.3(15).3-7.
Розділ
ВОЄННО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>