Методологічні аспекти побудови моделей роботи різнотипної військової техніки на основі подібності графів їх конструкцій

Автор(и)

  • Р. В. Зінько Національний університет «Львівська політехніка»
  • П. І. Ванкевич аціональна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного
  • Є. Г. Іваник Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного

DOI:

https://doi.org/10.34169/2414-0651.2017.1(13).70-74

Ключові слова:

конструкції машин і механізмів, системи озброєння, графи конструктивних схем, структурно подібні системи, диференціальні рівняння, параметри рівнянь, умови функціонування машин

Анотація

Розроблено методологію аналізу конструкцій різнорідних машин з використанням графів. Аналіз конструктивних схем найрізноманітніших систем озброєння вказує, що машини та механізми, які, відрізняючись за своїм функціональним призначенням, мають подібні графи конструктивних схем внаслідок чого структурно-подібні системи описуються однаковими диференціальними рівняннями, але при цьому параметри цих рівнянь залежать від умов функціонування машин. Подібність графів конструктивних схем дає можливість використовувати для їх дослідження однотипні математичні моделі, що потребує лише відлагодження вибору відповідних вхідних параметрів, які детермінують математичні моделі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Р. В. Зінько, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат технічних наук

П. І. Ванкевич, аціональна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного

доктор технічних наук

Є. Г. Іваник, Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного

кандидат фізико-математичних наук

Посилання

1. Артоболевский И. И. Теория механизмов и машин : учеб. для втузов. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. 640 с.
2. Артоболевский И. И. Механизмы в современной технике. Т. 1. Рычажные механизмы : пособие для инженеров, конструкторов и изобретателей. М. : Наука, 1979. 608 с.
3. Левенсон Л. Б. Теория машин и механизмов. Кинематика и динамика механизмов : учеб. для втузов.М. : Машгиз, 1954. 504 с.
4. Дрыгин В. В. Теория механизмов, детали машин и основы конструирования : курс лекций. Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2007. 239 с.
5. Щемелев А. М., Партнов С. Б., Белоусов Л. И. Строительные машины и оборудование. Минск : Новое знание, 2010. 160 с.
6. Сторожев В. В. Машины и аппараты легкой промышленности. М. : Академия, 2010. 400 с.
7. Харлампиди Д. Х. Системно-структурный анализ циклов холодильных машин и теплонасосных установок Брощак І. І. Механічні обмежувальні системи : модульне проектування. Тернопіль : Крок, 2012. 351 с.
8. Современные методы идентификации систем / П. Эйкхофф, А. Ванечек, Е. Савараги [и др.] ; под ред. П. Эйкхоффа. М. : Мир, 1983. 400 с.
9. Лозовий І. C., Зінько Р. В. Структурний аналіз плоских схем aвтовантажотранспортувальних машин // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 2000. № 2. С. 63–67.
10. Лучко Й. Й., Іваник Є. Г. Системний аналіз процедури оброблення експериментальних даних випробувань машинобудівних та будівельних матеріалів і конструкцій. Львів : Каменяр, 2010. 230 с.
11. Седов Л. И. Методы подобия и размерности в механике. М. : Наука, 1977. 440 с.
12. Кутателадзе С. С. Анализ подобия и физическое моделирование. Новосибирск, 1986. 295 с.
13. Зінько Р. В. Морфологічне середовище для дослідження технічних систем [Текст] : моногр. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. 386 с.
14. Танк «Урал» : технич. описание и инструкция по эксплуатации [172М ТО]. Кн. 1. М. : Воениздат, 1975. 201 с.
15. Боевая машина пехоты БМП-1 : технич. описание. М. : Воениздат, 1972. С. 72–75.
16. Танк Т-72А : технич. описание и инструкция по эксплуатации. Кн. 2, ч. 1. М. : Воениздат, 1988. 97 с.
17. Дерев’янчук А. Й. Основи будови артилерійських гармат та боєприпасів : підручник. Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. 716 с.
18. Коротов Г., Князьков В. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1 // Военные знания. 1988. № 9. С. 26.
19. Бронетанковая техника мира : справ. / [сост. О. Н. Брилев, В. Г. Балицкий, А. А. Бардин]. М. : ИА АРМС ТАСС, 2006. 368 с.
20. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1 : технич. описание 608. ТО-2Э. Нижний Тагил : Уральское конструкт. бюро транспортн. машиностроения, 2000. 285 с.

Опубліковано

2017-03-28

Як цитувати

Зінько, Р. В., Ванкевич, П. І. і Іваник, Є. Г. (2017) «Методологічні аспекти побудови моделей роботи різнотипної військової техніки на основі подібності графів їх конструкцій», Озброєння та військова техніка, 13(1), с. 70-74. doi: 10.34169/2414-0651.2017.1(13).70-74.

Номер

Розділ

ВИРОБНИЦТВО, МОДЕРНІЗАЦІЯ, РЕМОНТ