Основні аспекти методології формування та супроводження реалізації середньострокових програм озброєння в умовах особливого періоду

  • І. Б. Чепков Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-4294-4152
  • М. І. Луханін Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-1919-8526
  • І. В. Борохвостов Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-5410-7140
Ключові слова: системно-концептуальні і програмно-планові документи, оборонне планування в Україні, загальносистемні наукові дослідження, програма розвитку озброєння, схеми системних моделей

Анотація

Описаний сучасний стан розроблення документів оборонного планування в Україні. Розглянуті основні аспекти нової методології формування та науково-технічного супровод ження реалізації середньострокових програм розвитку озброєння та військової техніки в мирний час та її відмінності в особливий період. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Метрики

Завантаження метрик ...

Біографії авторів

І. Б. Чепков, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

доктор технічних наук

М. І. Луханін, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

доктор технічних наук

І. В. Борохвостов, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

кандидат технічних наук

Посилання

Стратегія національної безпеки України : Указ Президента України від 26.05.2015 № 287/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Воєнна доктрина України : Указ Президента України від 24.09.2015 № 555/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/555/2015.

Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України : Указ Президента України від 14.03.2016 № 92/2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/92/2016.

Стратегічний оборонний бюлетень України : Указ Президента України від 06.06.2016 № 240/2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/240/2016/paran10#n10.

Про заходи з розвитку ОПК України: Рішення Ради безпеки і оборони України від 20.05.2016: введено в дію Указом Президента України від 02.08.2016 № 323/2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0009525-16/paran2#n2.

Державна цільова оборонна програма розвитку озброєння та військової техніки на період до 2020 року [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 284-6.

Мунтіян В. І. Економічна безпека України [Текст] / В. І. Мунтіян. - К. : КВІЦ, 1999. – 139 с.

Илюшко В. М. Системное моделирование в управлении проектами [Текст] : моногр. / В. М. Илюшко, М. А. Латкин. – X. : НАУ “ХАИ”, 2010. – 220 с.

Глушков В. М. Беседы об управлении [Текст] / В. М. Глушков, Г. М. Добров, В. И. Терещенко. – М. : Наука, 1974. – 224 с.

Порядок постачання озброєння, військової і спеціальної техніки під час особливого періоду, введення надзвичайного стану та у період проведення антитерористичної операції : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2015 № 345 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/345-2015-%D0%BF.

Порядок розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 120 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/120-2013-%D0%BF.

Про державне обо ронне замовлення : Закон України від 03.03.1999 № 464-XIV (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/464-14.

Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України [Текст] : Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.09.2016 : введено в дію Указом Президента України від 16.09.2016 № 404/2016.

Опубліковано
2016-12-27
Як цитувати
Чепков, І. Б., Луханін, М. І. і Борохвостов, І. В. (2016), «Основні аспекти методології формування та супроводження реалізації середньострокових програм озброєння в умовах особливого періоду», Озброєння та військова техніка, No. 4(12), с. 3-8. DOI: https://doi.org/10.34169/2414-0651.2016.4(12).3-8.
Розділ
ВОЄННО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>