Про шляхи підвищення точності складання таблиць стрільби

  • В. І. Макеев Сумський державний університет
  • Ю. І. Пушкарев Сумський державний університет
  • С. А. Мартиненко Львівська академія Сухопутних військ
  • С. О. Пономаренко Державний науково-дослідний інститут авіації
Ключові слова: підвищення точності складання таблиць стрільби, точний облік калібру артилерійських боєприпасів, типи цілей, дальність стрільби

Анотація

У статті показана можливість підвищення точності складання таблиць стрільби за рахунок більш детального врахування калібру артилерійських боєприпасів, типів цілей та дальності стрільби, що дозволяє уникнути значних похибок при підготовці установок для стрільби.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Метрики

Завантаження метрик ...

Біографії авторів

В. І. Макеев, Сумський державний університет

кандидат технічних наук

Ю. І. Пушкарев, Сумський державний університет

Кандидат військових наук

С. А. Мартиненко, Львівська академія Сухопутних військ

кандидат технічних наук

С. О. Пономаренко, Державний науково-дослідний інститут авіації

кандидат технічних наук

Посилання

Dmytryevskyy A. A., Lysenko L. N. Vneshnyaya ballystyka. – M.: Mashynostroenye, 2005. – 607 s.

Hantmakher F. R. Teoryya poleta neupravlyaemykh raket. – M.: Yzd-vo matematycheskoy lyteratury, 1959. – 355 s.

Venttsel E. S. Teoryya veroyatnostey. – M.: Nauka, 1964. – 572 s.

Orlov B. V. Vneshnyaya y vnutrennyaya ballystyka aktyvno-reaktyvnykh snaryadov. – M: Yzd-vo TsNYY, 1978. – 134 s.

Chervonnyy A. A. Veroyatnostnye metody otsenky эffektyvnosty vooruzhenyya. – M.: Voenyzdat, 1979. – 93 s.

Monchenko N. M. Ynzhenernyy raschetnyy metod opredelenyya aэrodynamycheskykh kharakterystyk snaryadov stvol’noy artylleryy. – M.: v/ch 42261, 1988. – 34 s.

Lysenko L. N., Hrabyl V. V. Ballystyka stvol’nykh system. Spravochnaya byblyoteka razrabotchyka-yssledovatelya. – M.: Mashynostroenye, 2006. – 461 s.

Makeyev V. I. Matematychna model’ prostorovoho rukhu lital’noho aparatu na tverdomu palyvi v atmosferi // Visnyk Sums’koho Derzhavnoho universytetu, № 2, 2008, – S.7–17.

Makeyev V. I. Balistychna pidhotovka stril’by, metody i zasoby udoskonalennya. Vydavnytstvo Sums’koho Derzhavnoho universytetu, 2008, – S. 21–24.

Kosobryukhov N. N. Yssledovanye dvyzhenyya neupravlyaemykh reaktyvnykh snaryadov (aktyvno-reaktyvnykh myn) y metody otstrela y sostavlenyya tablyts strel’by. Dyss. kand. tekh. nauk. – L.: 1976. – 188 s.

Teoretycheskye osnovy upravlenyya ohnem nazemnoy artylleryy. – L.: Yzd-vo Voennoy artylleryyskoy akademyy, 1978. – 454 s.

Опубліковано
2015-12-29
Як цитувати
Макеев, В. І., Пушкарев, Ю. І., Мартиненко, С. А. і Пономаренко, С. О. (2015), «Про шляхи підвищення точності складання таблиць стрільби», Озброєння та військова техніка, No. 4(8), с. 57-66. DOI: https://doi.org/10.34169/2414-0651.2015.4(8).57-66.
Розділ
АРТИЛЕРІЙСЬКЕ ТА СТРІЛЕЦЬКЕ ОЗБРОЄННЯ