Численное моделирование газодинамических процессов в дозвуковом входном устройстве кольцевого типа силовой установки с винтовентиляторным двигателем

Автор(и)

  • М. М. Мітрахович Державне підприємство «Івченко-Прогресс»
  • В. В. Комаров Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.34169/2414-0651.2017.4(16).64-69

Ключові слова:

газотурбінний двигун; газово- повітряний тракт; математична модель; чисель- не моделювання; програмні комплекси; повітряний гвинт; обчислювальні методи; вхідне обладнання

Анотація

Процес руху потоку робочого тіла в проточній частині газотурбінного двигуна надзвичайно складний і недостатньо вивчений. У дозвуковому вхідному пристрої газотурбінного двигуна є ряд особливостей руху потоку. Стаття присвячена розробці методики аеродинамічного розрахунку течії в дозвуковому вхідному обладнанні кільцевого типу силової установки з гвинтовентиляторним двигуном, що заснована на застосуванні комерційного програмного продукту ANSYS. Для оцінки точності результатів розрахунків проведене порівняння розрахункових і експериментальних даних. Розглянутий приклад практичного застосування розробленої методики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

М. М. Мітрахович, Державне підприємство «Івченко-Прогресс»

Доктор технічних наук, професор

В. В. Комаров, Національний авіаційний університет

Аспірант

Посилання

1. Guynn M. D., Berton J. J., Haller W. J., Hendricks E. S. and Tong M. T. Performance and Environmental Assessment of an Advanced Aircraft with Open Rotor Propulsion. NASA TM-2012-217772, 2012.
2. Release 17.1 documentation for ANSYS [Электронный ресурс]. ANSYS Inc., 2016.
3. Иньков В. Д. Оценка характеристик входного устройства маршевой двигательной установки с модернизированным винтовентилятором СВ-27 : технический отчет 70.702.032.Д1-12. К., 2012.
4. Александров В. Л. Воздушные винты. М. : Гос. издво оборонной пром., 1951.
5. Дмитриев В. Г., Павловец Г. А., Чевагин А. Ф., Быркин А. П., Иванюшкин А. К., Ким С. К., Кишалов А. Н. Исследования по разработке перспективных методов расчёта аэродинамических характеристик и проектирования воздушных винтов с учётом требований по аэродинамической эффективности и ресурсу. Жуковский, 2005.
6. Изучение влияния качества сетки и моделей турбулентности на результаты CFD-расчёта в ANSYS Fluent [Электронный ресурс] : электрон. метод. указания к лаб. работам / М-во образования и науки РФ, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т); сост.: А. В. Кривцов, Л. С. Шаблий.
7. Menter F. R. Multiscale model for turbulent fl ows. 24th fl uid dynamics conference. AIAA, 1993.
8. Menter F., Kunitz M., Langtry R. Ten Years of Industrial Experience with the SST Turbulence Model // J. Turbulence, Heat and Mass Transfer. 2003. Vol. 4. P. 625–632.
9. Ремеев Н. Х. Аэродинамика воздухозаборников сверхзвуковых самолетов. М. : ЦАГИ, 2002.

Опубліковано

2017-12-26

Як цитувати

Мітрахович, М. М. і Комаров, В. В. (2017) «Численное моделирование газодинамических процессов в дозвуковом входном устройстве кольцевого типа силовой установки с винтовентиляторным двигателем», Озброєння та військова техніка, 16(4), с. 64-69. doi: 10.34169/2414-0651.2017.4(16).64-69.

Номер

Розділ

ОЗБРОЄННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ