Повернутися до подробиць статті Засоби радіоелектронної розвідки Російської Федерації Завантажити Завантажити PDF

Помилки перевірки:

Failed to locate the main schema resource at 'https://www.crossref.org/schemas/crossref4.3.6.xsd'.

Невірний XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<doi_batch xmlns="http://www.crossref.org/schema/4.3.6" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:jats="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/JATS1" xmlns:ai="http://www.crossref.org/AccessIndicators.xsd" version="4.3.6" xsi:schemaLocation="http://www.crossref.org/schema/4.3.6 https://www.crossref.org/schemas/crossref4.3.6.xsd">
 <head>
  <doi_batch_id>_1590366624</doi_batch_id>
  <timestamp>1590366624</timestamp>
  <depositor>
   <depositor_name>84721</depositor_name>
   <email_address>kozachenkoaleksej@gmail.com</email_address>
  </depositor>
  <registrant>Central Scientific Research Institute of Armaments and Military Equipment of Armed Forces of Ukraine</registrant>
 </head>
 <body>
  <journal>
   <journal_metadata>
    <full_title>Озброєння та військова техніка</full_title>
    <abbrev_title>ОВТ</abbrev_title>
    <issn media_type="electronic">2663-5550</issn>
    <issn media_type="print">2414-0651</issn>
   </journal_metadata>
   <journal_issue>
    <publication_date media_type="online">
     <month>09</month>
     <day>24</day>
     <year>2019</year>
    </publication_date>
    <journal_volume>
     <volume>23</volume>
    </journal_volume>
    <issue>3</issue>
    <doi_data>
     <doi>10.34169/2414-0651.2019.3(23)</doi>
     <resource>https://journal.cndiovt.com.ua/issue/view/27</resource>
    </doi_data>
   </journal_issue>
   <journal_article xmlns:jats="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/JATS1" publication_type="full_text" metadata_distribution_opts="any">
    <titles>
     <title>Порівняльний аналіз систем оборонного планування в США та в Україні</title>
    </titles>
    <contributors>
     <person_name contributor_role="author" sequence="first">
      <given_name>І. Б.</given_name>
      <surname>Чепков</surname>
      <ORCID>https://orcid.org/0000-0002-4294-4152</ORCID>
     </person_name>
     <person_name contributor_role="author" sequence="additional">
      <given_name>В. В.</given_name>
      <surname>Сотник</surname>
      <ORCID>https://orcid.org/0000-0003-1094-6257</ORCID>
     </person_name>
     <person_name contributor_role="author" sequence="additional">
      <given_name>І. В.</given_name>
      <surname>Борохвостов</surname>
      <ORCID>https://orcid.org/0000-0002-5410-7140</ORCID>
     </person_name>
     <person_name contributor_role="author" sequence="additional">
      <given_name>М. В</given_name>
      <surname>Бондарчук</surname>
      <ORCID>https://orcid.org/0000-0002-4032-817X</ORCID>
     </person_name>
     <person_name contributor_role="author" sequence="additional">
      <given_name>М. О.</given_name>
      <surname>Білокур</surname>
      <ORCID>https://orcid.org/0000-0002-2954-8497</ORCID>
     </person_name>
    </contributors>
    <jats:abstract xmlns:jats="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/JATS1">
     <jats:p>Досліджується еволюція змін у системі оборонного планування в США шляхом аналізу функціональних зв’язків між її елементами. Розглядається триступеневий процес, який поєднує у собі Систему інтеграції та розвитку спільних спроможностей, Систему планування, програмування, бюджетування та виконання, Систему оборонного замовлення. Проведено порівняльний аналіз відповідності елементів системи оборонного планування США та України. Метою статті є порівняльний аналіз ретроспективи реформування та розгляд існуючої системи оборонного планування в США та в Україні, змін, що відбувалися в останні роки та причинно-наслідкових зв’язків, які супроводжували цей процес. Дослідження за даною темою виконувались за допомогою таких методів та процедур системного аналізу, як абстрагування і конкретизація, декомпозиція, кластеризація і класифікація. Результати аналізу вказують на необхідність реорганізації системи оборонного планування в Україні шляхом впровадження більшості елементів, процедур та принципів системи оборонного планування США з урахуванням особливостей оборонно-промислового комплексу України.</jats:p>
    </jats:abstract>
    <publication_date media_type="online">
     <month>09</month>
     <day>26</day>
     <year>2019</year>
    </publication_date>
    <pages>
     <first_page>3</first_page>
     <last_page>15</last_page>
    </pages>
    <doi_data>
     <doi>10.34169/2414-0651.2019.3(23).3-15</doi>
     <resource>https://journal.cndiovt.com.ua/article/view/486</resource>
     <collection property="crawler-based">
      <item crawler="iParadigms">
       <resource>https://journal.cndiovt.com.ua/article/download/486/331</resource>
      </item>
     </collection>
     <collection property="text-mining">
      <item>
       <resource mime_type="application/pdf">https://journal.cndiovt.com.ua/article/download/486/331</resource>
      </item>
     </collection>
    </doi_data>
   </journal_article>
  </journal>
 </body>
</doi_batch>