Математична модель комплексного розпізнавання повітряних радіовипромінюючих об'єктів за сукупністю параметрів сигналів бортових радіолокаційних станцій і засобів радіозв'язку в системах радіоелектронного спостереження

Автор(и)

  • І. М. Ніколаєв Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

DOI:

https://doi.org/10.34169/2414-0651.2017.4(16).39-45

Ключові слова:

імітаційно-математична модель, повітряний об'єкт,

Анотація

Наведені структура, алгоритми, принципи побудови і використання імітаційно-математичної моделі розпізнавання повітряних об'єктів за параметрами випромінювань бортових радіоелектронних засобів у системах радіоелектронного спостереження при великих розмірах алфавіту класів об'єктів, що підлягають розпізнаванню, і словника їхніх сигнальних ознак. Показано, що модель дозволяє реалізувати багатократне повторення процесу розпізнавання радіовипромінюючих об'єктів за сукупністю параметрів сигналів бортових радіолокаційних станцій і засобів радіозв'язку, змінювати в діалоговому режимі умови моделювання і отримувати оцінки імовірності розпізнавання в залежності від процедури прийняття рішень, розміру і складу алфавіту класів об'єктів, що розпізнаються, складу і точності виміру сигнальних ознак, повноти і достовірності апріорних баз даних та інших чинників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. М. Ніколаєв, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

1. Байлов В. В., Плаксиенко В. С. Средства радиоэлектронного наблюдения : учеб. пособие. Таганрог : Изд-во ТТИ, 2009. 104 с.
2. Гряник В. Н., Павликов С. Н., Убанкин Е. И. Средства радиоэлектронного наблюдения. Владивосток : ВГУЭС, 2006. 200 с.
3. Перетягин И. В., Канцедал В. М., Николаев И. М., Грачев В. М. Особенности распознавания бортовых источников радиоизлучений и их носителей в трехкоординатном базово-корреляционном комплексе РТР. ВСРЭ, 2002. С. 45–52.
4. Горелик А. Л., Скрипкин В. А. Построение систем распознавания. М. : Сов. радио, 1974. 224 с.
5. Горелик А. Л., Скрипкин В. А. Методы распознавания. М. : Высш. шк., 1989. 232 с.
6. Сирота А. А. Компьютерное моделирование и оценка эффективности сложных систем. М. : Техносфера, 2006. 280 с.
7. Фукунага К. Введение в статистическую теорию распознавания образов : пер. с англ. М. : Наука, 1979. 366 с.
8. Местецкий Л. М. Математические методы распознавания образов : курс лекций. – М. : МГУ, 2004. 85 с.
9. Городецкий В. И., Серебряков С. В. Методы и алгоритмы коллективного распознавания : обзор // Труды СПИИРАН. Вып. 3, т. 1. СПб. : Наука, 2006. С. 139–171.
10. Методы и средства идентификации источников радиоизлучения / Е. А. Башков, А. Г. Воронцов, Н. М, Гришко [и др.] ; под ред. А. А. Зори. Донецк : ГВУЗ «ДонНТУ», 2010. 345 с.
11. Мельников Ю. П. Воздушная радиотехническая разведка. Методы оценки эффективности. – М. : Радиотехника, 2005. 304 с.
12. Колкк А. А. Об алгоритмах распознавания типов радиоэлектронных средств в бортовых комплексах разведки // Вестник ЮУрГУ. Сер. Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. 2013. Т. 13, № 2. С. 122–127.
13. Николаев И. М., Адаменко А. А., Закиров С. В., Асанов Э. Э. Статистический синтез алгоритма распознавания источников радиоизлучений по сигнальным признакам интервального типа // Радиотехника : всеукраинск. межведомств. техн. сб. / ХНУРЭ. 2001. Вып. 123. С. 122–124.
14. Перунов Ю. М., Мацукевич В. В., Васильев А. А. Зарубежные радиоэлектронные средства / под ред. Ю. М. Перунова : в 4 кн. Кн. 1. Радиолокационные системы. М. : Радиотехника, 2010. 336 с.
15. Бобков А. БРЭО тактического истребителя F-16 // Зарубежное военное обозрение. 2007. № 12. С. 50–57. URL: http://pentagonus.ru/publ/18-1-0-546.
16. Михов М. Прицельные РЛС самолётов тактической авиации стран НАТО // Зарубежное военное обозрение. 1990. № 8. С. 38–43. URL: http://pentagonus.ru/publ/16-1-0-679.
17. Авиационные радиостанции ВС США. Ч. 3. URL: http://pentagonus.ru/publ/ aviacionnye_radiostancii_vs_ssha_chast_3/18-1-0-2439.
18. Журавлёв Ю. И. Об алгебраическом подходе к решению задач распознавания или классификации // Проблемы кибернетики. 1978. Вып. 33. С. 5–68.
19. Алексанян А. А., Журавлёв Ю. И. Об одном подходе к вопросу построения эффективных алгоритмов распознавания // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 1985. Т. 25. № 2. С. 283–291.

Опубліковано

2017-12-26

Як цитувати

Ніколаєв, І. М. (2017) «Математична модель комплексного розпізнавання повітряних радіовипромінюючих об’єктів за сукупністю параметрів сигналів бортових радіолокаційних станцій і засобів радіозв’язку в системах радіоелектронного спостереження», Озброєння та військова техніка, 16(4), с. 39-45. doi: 10.34169/2414-0651.2017.4(16).39-45.

Номер

Розділ

РАДІОТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ