Ідентифікація об’єктів права інтелектуальної власності

  • О. Б. Зайківський Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
  • О. А. Оністрат Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
  • Л. М. Лотоха Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
  • М. В. Бондарчук Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-4032-817X
Ключові слова: дослідження проблем ідентифікації об’єктів права інтелектуальної власності

Анотація

Проведено дослідження проблем ідентифікації об’єктів права інтелектуальної власності за їхнього бухгалтерського обліку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Метрики

Завантаження метрик ...

Біографії авторів

О. Б. Зайківський, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

кандидат технічних наук

О. А. Оністрат, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

кандидат технічних наук

Л. М. Лотоха, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

інженер

М. В. Бондарчук, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

інженер

Посилання

Уманців Г. Проблеми ідентифікації, оцінки та обліку інтелектуального капіталу підприємства // ІВ № 3. – 2007. – С. 29-33.

Про Рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» / Постанова Верховної Ради України від 27 червня 2007 року № 1243: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1243-16.

Податковий кодекс України Закон України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», наказ Міністерства фінансів України від 18.10.99. – № 242: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/.

Красноступ Г. Комп’ютерна програма як особливий вид нематеріальних активів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/351547.html.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні / Закон: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств» / Наказ Міністерства фінансів України від 07.07.99 N 163: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

Солодченко І. Нематеріальні активи // Школа бухгалтера. – 2005. № 6. – С. 3-6.

Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності. – К., 2005. – 108 с.

Астахов В. П. Нематериальные активы. – М.: Бух. учет, 1996. – 185 с.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, наказ Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/.

Рєзнікова В. В. Ділова репутація, ділові зв’язки та інші нематеріальні активи як вклади до спільної господарської діяльності у формі простого товариства Підприємництво, господарство і право. – 2004 р. – № 12. – С. 100-103.

Пантелеєв В. Зміни в обліку нематеріальних активів // Школа бухгалтера. – 2005. – № 7. – С. 12-14.

Українська Радянська Енциклопедія // 16 т. – т. 5. – 1985 р. – 576 с.

Большая Советская Энциклопедия // 30 т. – т. 17. – 1978 г. – 616 с.

Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.07 № 1185: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007.

На запит про бухгалтерський облік та інвентаризацію об’єктів права інтелектуальної власності, лист від 12.08.2005 №31-04200-10-5/17045 Міністерства фінансів України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ, наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

На запит щодо оприбуткування нематеріальних активів, лист 11.04.2006 № 31-34000-10-10/7377 Міністерства фінансів України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dku.com.ua.

Про постановку на бухгалтерський облік об’єктів права інтелектуальної власності як нематеріальних активів та проведення їх інвентаризації», лист від 19.05.2004 р. № 07-04/1005-4111, Державне казначейство України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/lyst_20050825dku.html

Тарасова І. Пропозиції щодо вдосконалення класифікації нематеріальних активів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 4. – С. 38-41.

Про бухгалтерський облік нематеріальних активів, устаткування, витрат на оренду, лист від 15.09.2006 № 31-34000-02/23-7000/10500, Міністерство фінансів України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc.

Цивільний кодекс України від 16.01.03 № 435: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua›laws/show/435/2003-вр.

Опубліковано
2015-03-24
Як цитувати
Зайківський, О. Б., Оністрат, О. А., Лотоха, Л. М. і Бондарчук, М. В. (2015) «Ідентифікація об’єктів права інтелектуальної власності», Озброєння та військова техніка, 5(1), с. 70-76. doi: 10.34169/2414-0651.2015.1(5).70-76.
Розділ
ВОЄННО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА