Перейти в головне навігаційне меню Перейти до головного Перейти на нижній колонтитул сайту
Scroll to articles

Том 8, № 4

Опубліковано 29 грудень 2015

Опис випуску

Розглянуто та схвалено до друку науково-технічною радою Центрального НДІ ОВТ ЗС України
(протокол № 13 від 11.12.2015)

Весь випуск