Перейти в головне навігаційне меню Перейти до головного Перейти на нижній колонтитул сайту
Scroll to articles

Том 7, № 3

Опубліковано 29 вересень 2015

Опис випуску

Розглянуто та схвалено до друку науково-технічною радою Центрального НДІ ОВТ ЗС України
(протокол № 10 від 15.09.2015)

Весь випуск