Перейти в головне навігаційне меню Перейти до головного Перейти на нижній колонтитул сайту
Scroll to articles

Том 28, № 4

Опубліковано 25 листопад 2020

Опис випуску

Розглянуто та схвалено до друку науково-технічною радою ЦНДІ ОВТ ЗС України
(протокол № 15 від 21.11.2020)

Весь випуск