Перейти в головне навігаційне меню Перейти до головного Перейти на нижній колонтитул сайту
Scroll to articles

Том 26, № 2

Опубліковано 25 червень 2020

Опис випуску

Розглянуто та схвалено до друку науково-технічною радою ЦНДІ ОВТ ЗС України
(протокол № 8 від 16.06.2020)

Весь випуск