Перейти в головне навігаційне меню Перейти до головного Перейти на нижній колонтитул сайту
Scroll to articles

Том 23, № 3

Опубліковано 24 вересень 2019

Опис випуску

Розглянуто та схвалено до друку науково-технічною радою ЦНДІ ОВТ ЗС України
(протокол № 12 від 18.09.2019)

Весь випуск