Перейти в головне навігаційне меню Перейти до головного Перейти на нижній колонтитул сайту
Scroll to articles

Том 17, № 1

Опубліковано 27 березень 2018

Опис випуску

Розглянуто та схвалено до друку науково-технічною радою Центрального НДІ ОВТ ЗС України
(протокол № 3 від 15.03.2018)

 

Весь випуск