Том 6 № 2 (2015)

					View Том 6 № 2 (2015)

Розглянуто та схвалено до друку науково-технічною радою Центрального НДІ ОВТ ЗС України
(протокол № 6 від 14.06.2015)

Опубліковано: 23.06.2015

Весь випуск

ОЗБРОЄННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ