Перейти в головне навігаційне меню Перейти до головного Перейти на нижній колонтитул сайту
Scroll to articles

Том 12, № 4

Опубліковано 27 грудень 2016

Опис випуску

Розглянуто та схвалено до друку науково-технічною радою Центрального НДІ ОВТ ЗС України
(протокол № 12 від 14.12.2016)

Весь випуск