Перейти в головне навігаційне меню Перейти до головного Перейти на нижній колонтитул сайту
Scroll to articles

Том 11, № 3

Опубліковано 27 вересень 2016

Опис випуску

Розглянуто та схвалено до друку науково-технічною радою Центрального НДІ ОВТ ЗС України
(протокол № 8 від 15.09.2016)

Весь випуск