Перейти в головне навігаційне меню Перейти до головного Перейти на нижній колонтитул сайту
До статті

Том 21, № 1

Опубліковано 26 березень 2019

Опис випуску

Розглянуто та схвалено до друку науково-технічною радою ЦНДІ ОВТ ЗС України
(протокол № 3 від 19.03.2019)

Весь випуск