Перейти в головне навігаційне меню Перейти до головного Перейти на нижній колонтитул сайту

МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Том 1 № 1 (2014)

Комп’ютерне моделювання процесу вибухового метання диска, який розрізано з метою осколкоутворення

 • О. А. Сливінський

  Національний технічний університет «КПІ» імені Ігоря Сікорського
  Біографія
 • С. П. Бісик

  Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
  Біографія
 • І. Б. Чепков

  Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
  Біографія
 • М. І. Васьківський

  Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
  Біографія
 • О. В. Чернозубенко

  Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
DOI
https://doi.org/10.34169/2414-0651.2014.1(1).34-41
Надіслано
21 березень 2014
Опубліковано
24.03.2014

Анотація

Представлено результати математичних досліджень, метою яких було встановлення впливу заміни одного товстостінного диску природнього дроблення на набір з двох, трьох та чотирьох дисків однакової товщини на значення кута розльоту осколкової маси, що формується в результаті процесу вибуху, та швидкості її руху в межах даного кута. Дані дослідження є корисними як під час проведення оцінки ступеня небезпеки від осколкової дії різноманітних осколково-фугасних боєприпасів, так і саморобних вибухових пристроїв, яка проводиться в рамках судової вибухотехнічної експертизи.

Посилання

[1] Prokhorov-Lukin, H. V. Metodyka kompleksnoho doslidzhennya vybukhovykh prystroyiv, vybukhovykh rechovyn i slidiv vybukhu / H. V. Prokhorov-Lukin, V. I. Pashchenko, V. I. Bykov ta in. – K.: MYu Ukrainy, MVS Ukrainy, 2007, p. 218.
[2] Pashchenko, V. Y., Bondar, M. V., Bizer, A. M., Sydorenko, Yu. M. Osoblyvosti stvorennya skinchenno-elementnoyi modeli postrilu ruchnoho protytankovoho hranatometu // Zb. nauk. prats Akademiyi VMS im. P.S. Nakhimova, 2011, Vol. 3(7), pp. 20-29.
[3] Pashchenko, V. Y., Bondar, M. V., Bizer, A. M., Sydorenko, Yu. M. Kynematycheskye parametry oskolochnoho polya vystrelov ruchnykh hranatometov // Artilleriyskoye i strelkovoye vooruzheniye, 2011, No. 4, pp. 3-8.
[4] Fyzyka vzryva, S. H. Andreev, Yu. A. Babkyn, F. A. Baum y dr. / Pod red. Orlenko L. P. – Yzd. 3-e, pererab. v 2 t. – T. 1. – M.: FYZMATLYT, 2002, p. 832.
[5] LLNL Explosive Handbook. Properties of chemical explosives and explosive simulants / B.M. Dobratz, P.C. Crawford. – Livermore, California, 1985, p. 541.
[6] Odyntsov, V. A., Dolhopyatova, N. R., Tuberozov, V. S. y dr. Vliyanie polozheniya tochki initsiirovaniya na kharakteristiki oskolochnoho osevoho potoka // Oboronnaya tekhnika, 2002, No. 1/2, pp. 53-59.
[7] Odyntsov, V. A., Dolhopyatova, N. R., Anysymov, A. Yu., Bubnov, M. A. Kompyuternoe modelyrovanye protsessov osevoho metanyya plastyn, oblytsovok y obolochek pry razlychnykh znachenyyakh predela tekuchesty // Oboronnaya tekhnika, 2003, No. 3/4, pp. 61-69.
[8] Sydorenko, Yu. M. Osobennosty protsessa vzryva boeprypasa s osevym oskolochnym polem // Artilleriyskoe i strelkovoye vooruzheniye, 2006, No. 4, pp. 9-15.
[9] Sydorenko, Yu. M. O vlyyanyy zazora mezhdu korpusom boeprypasa y oskolochnym blokom na formyrovanye osevoho oskolochnoho polya // Artilleriyskoye i strelkovoye vooruzheniye, 2007, No. 1, pp. 20-26.
[10] Kolpakov, V. Y., Ladov, S. V., Rubtsov, A. A. Matematycheskoe modelyrovanye funktsyonyrovanyya kumulyatyvnykh zaryadov / Metod. ukazanyya. – M.: MHTU ym. N. E. Baumana, 1998, p. 36.
11. Chislennye metody v zadachakh fiziki vzryva i udara / Uchebnyk dlya vtuzov / A. V. Babkyn, V. Y. Kolpakov, V. N. Okhytyn y dr. / Pod red. Selyvanova V. V. – T. 3. – M.: MHTU ym. N. E. Baumana, 2000, p. 516.
12. Sydorenko, Yu. M. Metodyka dvumernoho kompyuternoho modelyrovanyya protsessov funktsyonyrovanyya oskolochno-fuhasnykh boeprypasov // Artilleriyskoye i strelkovoye vooruzheniye, 2005, No. 1, pp. 18-21.
[13] Odyntsov, V. A., Sydorenko, Yu. M. Modelyrovanye protsessa vzryva standartnoho oskolochnoho tsylyndra s razlychnoy stepenyu detalyzatsyy // Oboronnaya tekhnika, 2001, No. 1/2, pp. 17-20.
[14] Sydorenko, Yu. M. K voprosu o vlyyanyy razrushenyya korpusa oskolochno-fuhasnoho snaryada na protsess formyrovanyya oskolochnoho polya // Artilleriyskoye strelkovoye vooruzheniye, 2009, No. 2, pp. 24-30.
[15] Sydorenko, Yu. M. Osoblyvosti protsesu vybukhovoho metannya oskolkoutvoryuyuchykh dyskiv, shcho vkhodyat do skladu oskolkovo-puchkovoho snariyada // Zb. nauk. prats Akademii VMS im. P. S. Nakhimova. - 2012, Vol. 1(9), pp. 86-99.
[16] LS-DYNA 971. Keyword user's manual, Vol. 1, Livermore software technology corporation (LSTC), 2007, p. 2206.
[17] John, O. Hallquist. LS-DYNA. Theory manual. Livermore Software Technology Corporation, March 2006, p. 680.
18. Livermore Software Technology Corporation (LSTC). Available at: http://www.lstc.com.
[19] OOO Laboratoryya "Vychislitelnaya mekhanika" (CompMechLab® Ltd.). Available at: http://www.ls-dyna.ru.
[20] ANSYS is the global leader in engineering simulation. Available at: http://www.ansys.com.
[21] Matematycheskoe modelyrovanye protsessov udara y vzryva v prohramme LS-DYNA / Uchebnoe posobye / A. Yu. Muyzemnek, A. A. Bohach. – Penza: Informatsionno-izdatelskiy tsentr PHU, 2005, p. 106.
[22] Rudakov, K. M. Chyselni metody analizu v dynamitsi ta mitsnosti konstruktsiy / Navch. posibnyk. – K.: NTUU «KPI», 2007, p. 379.